Navegar / buscar

Estudi de viabilitat de promocions i solucions pels actius de sòl

 

Realització d’estudis de viabilitat i/o alternatives pels actius de sòl  • Revisió i verificació documental.
  • Estudis de mercat.
  • Avaluació tècnica i urbanística.
  • Estudi de costos.
  • Anàlisi de tràmits legals, traspassos, contractes, etc.
  • Plantejament d’hipòtesis i diferents alternatives de viabilitat.