Navegar / buscar

Obres aturades o amb fases no finalitzades

Gestió documental  • Documentació de l’estat de l’obra i informes d’actuacions urgents.
  • Actes tècniques.
  • Llibres d’obra i d’incidències.
  • Comunicacions a Delegació de Treball.
  • Control i actualització d’assegurances (responsabilitat civil,…).

  • Revisió i renovacions de l’assegurança de responsabilitat civil (estudi i actuacions per a la minoració de riscos a tercers).
  • Assegurança contra robatori.
  • Control de caducitat de llicències.

 

Gestió d’obra aturada