Navegar / buscar

Planejament

 


  • Gestió davant d’altres organismes i entitats de llicències, permisos i informes (ACA, Diputació, entitats subministradores, etc…).
  • Projectes i llicències pel tancament d’anells de l’infraestructura elèctrica exteriors a l’àmbit.
  • Promoció i formulació de planejament urbanístic derivat.
  • Iniciativa en l’execució del planejament (actuacions pel sistema de compensació, cooperació i expropiació).